שקיפות

התקציב מבוקר ומפוקח על ידי ארז צדוק איש שוק ההון, סופר ומרצה. הבעלים והמנכ”ל של חברת ההשקעות “אביב ניהול קרנות”

שלב א'- 1000 מתפקדים

שלב א’ – 1,000 מתפקדים
הכנסות 
הכנסות ממתפקדים₪ 18,000.00
תרומות₪ 4,000.00
סה”כ₪ 22,000.00
  
הוצאות 
הקמת אתר ותחזוקה₪ 5,000.00
גרפיקה₪ 3,500.00
פרסום₪ 3,500.00
הודעות₪ 5,000.00
ניהול המפקד וקיום פריימריז₪ 5,000.00
סה”כ₪ 22,000.00
  

שלב ב'- 10,000 מתפקדים

 
שלב ב – 10,000 מתפקדים
הכנסות 
הכנסות ממתפקדים₪ 180,000.00
תרומות₪ 20,000.00
סה”כ₪ 200,000.00
  
הוצאות 
הקמת אתר ותחזוקה₪ 20,000.00
יח”צ₪ 10,000.00
פייסבוק וטוויטר₪ 12,000.00
הפקת סרטונים₪ 10,000.00
גרפיקה₪ 10,000.00
פרסום₪ 10,000.00
הודעות₪ 10,000.00
ניהול המפקד וקיום פריימריז₪ 118,000.00
סה”כ₪ 200,000.00
  
 

שלב ג'- 50,000 מתפקדים

 
שלב ג – 50,000 מתפקדים
הכנסות 
הכנסות ממתפקדים₪ 900,000.00
תרומות₪ 100,000.00
סה”כ₪ 1,000,000.00
  
הוצאות 
הקמת אתר ותחזוקה₪ 50,000.00
יח”צ₪ 20,000.00
פייסבוק וטוויטר₪ 70,000.00
הפקת סרטונים₪ 50,000.00
גרפיקה₪ 20,000.00
פרסום₪ 250,000.00
הודעות₪ 50,000.00
ניהול המפקד וקיום פריימריז₪ 490,000.00
סה”כ₪ 1,000,000.00