לוחות זמנים

לוח הזמנים לסיום ההתפקדות וקיום פריימריז פתוחים עד למועד הגשת הרשימה.