בסרט הזה כבר היינו

מפלגת 'הבית היהודי' פרסמו הבוקר שהם מתכוונים לערוך מפקד גדול לציונות הדתית.

איננו יודעים אם באמת הכוונות רצויות או שמדובר בציניות זולה ובזלזול באינטלגנציה של חברי הציונות הדתית. מפקד אמיתי יכול לקרות רק כשתהיה אחדות מלאה למפלגה אחת של כל רסיסי המפלגות ומפקד רחב שבסופו יהיו פריימריז ללא יכולת של חברי מרכז לבטלו.

אנו קוראים לכל המפלגות לשים את המשקעים בצד ולהיפגש על מנת להתאחד למפלגה אחת גדולה ומאחדת כך שדרכה של הציונות הדתית תשמע. דווקא עכשיו, שמצד אחד נושא הריבונות על הפרק ומצד שני הקמת מדינה פלסטינית, הציונות הדתית הייתה חייבת להיות גדולה ומשפיעה, ובמקום זה אנחנו מפורדים, מפוצלים וחסרי השפעה. דווקא עכשיו – אחדות.