הוקמה ממשלה – ימינה בחוץ

לציונות הדתית אין היום בית פוליטי בממשלה. אנו קוראים לחברי הכנסת: הגיע הזמן למנהיגות.

יש להקים מידית את ועדת המפקד וכבר לקבוע תאריך יעד לבחירות להנהגת בציונות הדתית.

כל דקה נוספת מיותרת!