לוחות זמנים

כ"ט בכסלו – י"ד בטבת 19.12-11.1 התפקדות, עד השעה 12:00
ח' טבת – י"ב בטבת 9.1 – 5.1 הגשת מועמדות להיות חבר כנסת לכל אדם שהתפקד
י"ב בטבת 9.1       הגשת ערעורים למועמדים
י"ג בטבת 10.1 פרסום רשימת המועמדים הסופית
ט"ו בטבת 11.1 פרסום ספר בוחרים בשעה 12:00 והגשת ערעורים
י"ז טבת 14.1 קיום הפריימריז, פרסום תוצאות סופיות בשעה 23:00
י"ח בטבת 15.1 הגשת הרשימות לכנסת
ו' באדר 2.3 בחירות