שקיפות

להלן ההוצאות שהוצאנו לקמפיין המפקד לכנסת ה23