שותפים

בכדי לקדם את המיזם, וליצור מצב המיזם תלוי בציבור בלבד אנו רואים חשיבות גדולה בתרומה חודשית לתנועה. בעזרת תרומה חודשית קבועה נוכל לממיין קמפיין למפקד אפקטיבי ולייצר שינוי ביחד.

להלן רשימת האנשים שהצטרפו עד כה ואישרו את הצגת שמם באתר:

שם התורםעיר מגוריםסכום התרומה
שם התורםעיר מגוריםסכום התרומה

להלן פירוט צפי הכנסות וההוצאה החודשית בגין הפרויקט:

בואו להיות שותפים לפעילות בתרומה חודשית. לתרומה לחץ כאן.