מועמדים למזכירות

הגשת מועמדות למזכירות התנועה

בעמוד זה ניתן להגיש מועמדות למזכירות התנועה. בחירות למזכירות התנועה יתקיימו בתאריך ט"ו באב התש"פ, 5/8/2020. ניתן להגיש מועמדות עד תאריך א' באב, 22/7/2020.